| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @
Vyhledávání Přihlášení
« Zpět na vyhledávání

Informace o práci

Název práce:
Pořadatelství sportovních aktivit jako podnikatelská činnost
Název práce (en):
Organazing of sporting events as a business activity
 
Typ práce: DP Termín obhajoby: 2013/02 (únor)
Vedoucí práce: Ing. Jan Huml Oponent:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Katedra: Katedra řízení
Obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
 
Abstrakt/Souhrn práce:
Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu nově vznikajícího podniku. Podnik eventure, s.r.o. se bude specializovat na pořádání sportovních cyklistických akcí na území Středočeského kraje. Teoretická část práce vymezuje základní rysy podnikatelského projektu. Ve vlastní práci je sestaven podnikatelský plán začínajícího podniku. Je zde charakterizováno vnější prostředí a vybraná lokalita modelové sportovní akce. Produkční plán navrhuje možný postup při přípravě a realizaci modelové sportovní akce. Následuje finanční a marketingový plán. V závěru je zhodnocena realizovatelnost zpracovaného podnikatelského záměru.
Klíčová slova:
Podnikatelský plán, podnikatelský projekt, sportovní akce, organizační činnost, pořadatelství, cyklistika
 
Abstrakt/Souhrn práce (anglicky):
Master thesis is concerned with the creation of a new business plan for new established company. The company eventure, s.r.o. focuses on organization and management of sports events in Central region of the Czech Republic. The theoretical part of the thesis defines theoretical attributes of the business plan and its individual parts. The application part of the master thesis compiles full business plan of the company. This part analysis the external environment along with the selected location for the model sports event. The production plan proposes practicable operating procedures for preparation and realizations of the model sports event. Financial and marketing plan is in more detail analyzed in the next section of the master thesis. The final part of the thesis evaluates and analysis the feasibility study of the business plan.
Klíčová slova (anglicky):
Business plan, business project, sporting events, organazing activity, organization, cycling
 
Soubory:
Informace jsou dostupné pouze pro přihlášené uživatele. Přihlásit.
 
page foot